Symbolon kártya – A Zuhanás

11-32A ZUHANÁS (Jelölés: Oroszlán/Vízöntő, Nap/Uránusz)
Összegzés: árulás a királyi udvarban, összeomlás, fordulat, az egó zuhanása, hatalomvesztés, hűtlenség

A kártya értelmezése
A szerepszemélyiségek együtteséből ezen a kártyán két különösen erős fél találkozik össze, akik funkciójukban méregként, de ugyanakkor gyógyszerként is hatnak egymásra. Az első szerepszemélyiség őfelsége az EGÓ, a trónon ülő király, a második pedig az UDVARI BOLOND, aki a királyt utánozva nevetségessé teszi őt, és ezáltal a trónról letaszítja. Asztrológiai értelemben itt a két legnagyobb ellenfél talál egymásra: az egyik az itt és most, a földön uralkodó király, a másik pedig az objektivitás, az Ég megbízottja. Őt majdnem hogy angyalnak kell neveznünk, akinek az a hivatása, hogy ne engedje a fákat az égig nőni, hanem még ezt megelőzően radikálisan vegye el az EGÓ-tól a hatalmat, és taszítsa le a trónról. És íme, az EGÓ lezuhan trónjáról! Amit ez a mondat viszonylag ártalmatlan dolognak mutat, az az élet legfájdalmasabb folyamatainak egyike. Mivel minden ember saját EGÓ-ját egyedüli bálványként imádja, a bálványképpel együtt az ember legfontosabb földi hite is lezuhan a porba: saját magasztosságának vallása. Ez a zuhanás, amit az UDVARI BOLOND idéz elő, azért különösen fájdalmas, mert nem hosszú folyamat eredményeként jelentkezi, hanem a háttérben készül fel, növekszi, és azután – mint egy gátszakadás – mindent elborítva elárasztja az EGÓ-t. A nemesi rend összeomlása a monarchiával együtt a franciaországi forradalomban nagy mértetekben parádés példája annak, ami kicsiben minden lélekben előbb vagy utóbb bekövetkezik. Hirtelen kiderül, hogy a férjem már évek óta megcsal a legjobb barátnőmmel, egyik napról a másikra egy ellenem indított intrika kerül napvilágra munkahelyemen, és hatalmamtól megfosztva állok ott tehetetlenül. A szarvak, amelyeket kapok, tulajdonképpen a bolondsapka csücskei, amelyre most koronámat le kell cserélnem. És természetesen az eset annál fájdalmasabb, minél magasabbra és nagyobbra fújtam fel ezt megelőzően az EGÓ-mat. Másképpen fogalmazva: csak azoknak nem kell semmitől sem félniük, akiknek az EGÓ-ja egyébként is parányi, akik sohasem foglalhattak helyet a trónon.
És természetesen: a zuhanás szándékos, és mély értelmet hordoz magában. Éppen azt az értelmet, amelyet az árulás és az árulók képviselnek. Ezek a személyek átmenetileg katapultáltatni akarnak téged az EGÓ-dból, és ezáltal egyfajta határtalan szabadságba akarnak bevezetni. Az EGÓ szabadságába! Hogy szabad legyél, mint egy madár vagy egy bolond, aki számára nem léteznek egó-konvenciók és szükségletek. Ez tulajdonképpen nem más, mint ZUHANÁS a szabadságba, amitől az emberek mégis annyira félnek. De a legtöbb ember tapasztalatai közé tartozik az is, amiről majdnem teljesen egybehangzóan számolnak be: bár nagyon fájdalmas volt az, ami történt, mégis – a mából visszatekintve – ez volt a legjobb, ami történhetett. Életemet sokkal jobban kiteljesítette.

A kártya értelmezése
Az UDVARI BOLOND levetette a királyt a trónról, és most ő foglalt ott helyet. Természetesen nem a király szokásos ülőhelyén, mert ezáltal csak egy új EGÓ jönne létre. Nem, ő vigyorogva egyensúlyozik a karfán, mert tudja, hogy arról a helyről szokták letaszítani a királyokat, és mint ilyen, egy idő után veszélyessé válhat. Sohasem jutna egy bolondnak az eszébe, hogy a trónra üljön, ezt a királynak engedi át. Tükröt tart a letaszított király meghökkent arca elé, mintha azt akarná mondani: „Nézd csak, milyen bolond vagy!” A kép jobb oldalán egy még nagyon kicsi madár emelkedik a levegőbe. Abban a reményben teszi ezt, hogy a király egyszer a szabadság nagy tarka madarává változik.

A kártya jelentése a kirakási rendszerben

a) (egyedüli vagy első kártyaként): A probléma
Lezuhantál, és ezt sem megérteni, sem kiheverni nem tudod. Nem is sejted, hogy az árulás magasabb megbízatásból történik, másokat teszel azért felelőssé, hogy megcsaltak és elárultak téged. Természetesen az objektivitás szívesen használ fel más személyeket, akiknek az a feladatuk, hogy megbízatását teljesítsék. A zuhanás jogosan és a magasabb szükségszerűségek figyelembevételével történik. Ezt akkor is, ha az EGÓ-nak fájdalmat okoz, tudomásul kell venni.

b) (következő kártyaként): Út a problémán keresztül
Utadon egyszer, ahol erre éppen szükség lesz, fáradságosan felépített királyi birodalmadat el kell hagynod. A megbízatás így hangzik: keresd meg a benned élő UDVARI BOLONDOT. Ez pedig csak akkor megy, ha egyszer önként veszed a bátorságot ahhoz, hogy felszabadítsd magad.

c) (utolsó kártyaként): Eredmény
Végül felismered, hogy te is egy UDVARI BOLOND vagy, és ezt a szerepet teljesen fel tudod vállalni. A királlyal való azonosságtudatod kisebb, az UDVARI BOLONDdal átélt pedig nagyobb lett.

Forrás: Peter Orban – Thea Weller – Ingrid Zinnel: Symbolon
Symbolon kártya tanfolyam itt!

Tetszik az oldal? Oszd meg másokkal is!

Minden vélemény számít!