Symbolon kártya – A végzet

VégzetA VÉGZET (Jelölés: Bak/Halak, Szaturnusz/Neptunusz)
Összegzés: megbékélés a sorssal, bölcsesség, megkeseredés, tehetetlenség a sorssal szemben, felmelegedés

A kártya értelmezése
A görög mitológiából ismert az a három sorsistennő, akiknek együttes neve MOIRÁK, de nevezik őket MOIRÁNAK is (a római mitológiában „párkák”). Az első sodorja a sors fonalát, a második leméri a hosszát, és a harmadik elvágja és elosztja az emberek között.
Átvitt értelemben ez a belső szerepszemélyiség a következőt akarja kifejezni: nem térhetsz ki sorsod elől, már kiszabták a neked szánt fonalat. Az ember persze manapság már nem hisz az ilyesféle történetekben. Élete urának hiszi magát, és úgy gondolja, kedve szerint cselekedhet. De minél inkább szembekerül saját sorsával, és minél inkább elutasítja a rá kirótt „fonalrészt”, annál jobban belebonyolódik más, idegen fonalgombolyagokba. Egyszer azután már s erre, se arra nem bír megmozdulni. Ellenségévé teszi MOIRÁT, és ezzel elzárja tudatát annak bölcsessége elől. Amíg nem bontja ki magát a fonalkötelékekből, és nem békül ki önnön sorsával, addig nem is kapj kezébe saját törvénye vörös fonalát és kiszolgáltatottabbá válik, mint valaha. Életfonala szövőjét keménynek és hajlíthatatlannak lája, és keserűségében nem veszi észre annak objektivitását és semlegességét.
Két lehetőség adatott (a polaritás törvényeihez híven), hogy hogyan viszonyuljunk ehhez a belső szerepszemélyiséghez. Számunkra a sors istennőjének két arca van. Kezünkben van a döntés, hogy az istennő melyik oldalát akarjuk meglátni. Ha MOIRA elfordítja tőlünk keserű és kemény arcát, akkor nem akarunk tudomásul venni valamit életünk adottságaiból. Ha viszont tanulunk tőle és hallgatunk arra, amit az istennő mondani akar, akkor felén forduló arcában gyengédséget és bölcsességet láthatunk.
Ilyen módon kétféle életút létezik, amely idősebb életkorunkba vezet. Le lehet olvasni az emberek arcáról, hogy melyik út mellett döntöttek. Az egyik ember arcán egy „igen” ragyog, a másikén egy „nem”. Az „igen” azt jelenti: bármilyen nehéznek és ellenségesnek is tűnt gyakran a sorsom, megértettem, hogy hozzám tartozik, részem, és az istenek felszólítottak arra, hogy vállaljam ezt a részemet, és béküljek ki vele. A lélek bensőjében a jég olvadni kezd, amint kész vagyok MOIRÁT belső szerepszemélyiségemként elfogadni.
Ha viszont kizárom énem bensőjéből, és külső hatalomnak látom őt, aki csupa aljas dolgot dob az utamba, akkor sokszor megbotlom bennük, míg egyszer majd szitkozódva, szívemben „nem”-mel válaszolok a sorscsapásokra. Gyakran olyanok ezek az emberek, mintha már életükben meghaltak volna.) A „nem” mozdulatlanná teszi őket, elveszi tőlük a napfényt, és a hidegség megfagyasztja lelküket. A megkeseredettség megkeményíti vonásaikat, és gyakran testben is merevvé válnak. Az öregkor már csak a betegséget hozza el számukra, és a halálvágyat.
De hogy tudod megtenni, hogy ne hadakozz sorsod ellen? Hogy tudsz nyitott maradni akkor is, ha léted, sorsod ismét mázsás kőként nehezedik rád? Egy asszony története, akit megerőszakoltak és bántalmaztak, úgy, hogy közben elvesztette szeme világát, talán segít választ találni erre a kérdésre. Amint a bíróságon szembeállították a tettessel, így válaszolt arra a kérdésre, hogy miért nincs benne düh, gyűlölet és keserűség a másikkal szemben: „Elvette tőlem életem egy napját, miért adjam neki a többit is?” Valóban bölcs válasz. Ami vele történ, az saját törvényeinek része. Semmiféleképpen nem lehet elkerülni. De hogy hogyan bánok a rám kirótt sorssal, hogy tanulok-e belőle és kibékülök-e vele, vagy dühösen és megkeményedve ki akarok térni előle – ez egyedül az én jó vagy rossz döntésemen múlik.

A kártya értelmezése
A képen egy idős bölcs asszony látható, aki régies eszközökkel fonalat sodor. A három Moira egyikét szimbolizálja, a sors istennőit, akik megsodorják, lemérik és elosztják az emberek sorsfonalát. Az, aki képes egyetértésben élni sorsával, és aki megbízik a Moirákban, az éppolyan bölccsé válik, mint ők. Lelke keménysége feloldódik, gátjai (Szaturnusz) olvadni kezdenek az élet erejével szemben. (Neptunusz). Ezt a folyamatot ábrázolja képünk is, amelyen olvad a hó, hamarosan kezdődik a tavasz, és az új élet hóvirágok alakjában már meg is jelent.

A kártya jelentése a kirakási rendszerben

a) (egyedüli vagy első kártyaként): A probléma
Hadilábon állsz a sorsoddal. Világossá kell tenned saját magad számára, hogy olyan útra tévedtél, amely élettelenné és keménnyé tesz. E pillanatban olyan ellenséges vagy, hogy senki sem találja meg a hozzád vezető utat. Süketnek tetteted magad a Moirákkal szemben, és nem akarod tudomásul venni, hogy a sors minden egyes új epizódját te szülöd, és az még véletlenül sem egy „gonosz” hatalom véletlen vagy akarattal létrehozott terméke.

b) (következő kártyaként): Út a problémán keresztül
Egy belső döntés előtt állsz, amely nagy vívódást okoz benned Két út létezik, amelyen megközelítheted problémádat: az egyik az életkörülményeiddel való kibéküléshez tehát az  elfogadáshoz vezet, a másik pedig elutasításhoz és megkeményedéshez. Lehet, hogy elszalasztod a lehetőségét annak, hogy megbocsáss (magadnak, másoknak vagy a sorsodnak). Két erő küzd lelkedért: a bölcsesség és a keserűség.

c) (utolsó kártyaként): Eredmény
Magad is Moirává változtál. Jóindulatú és értő emberként nézel körül a világban, együttérzéssel és irgalommal eltelve azok iránt, akik kérlelhetetlen harcot vívnak saját sorsuk ellen. Bölcsességed most példaképükké válhat, mikor nehéz óráikra emlékeznek.

Forrás: Peter Orban – Thea Weller – Ingrid Zinnel: Symbolon
Symbolon kártya tanfolyam itt!

Tetszik az oldal? Oszd meg másokkal is!

Minden vélemény számít!