2021. a Szaturnusz éve

road-5799603_640A 2020-as évről elmondhatjuk, hogy bizony elég nehéz volt. Ha megnézzük most a végén, hogyan is állunk, hát nehéz a jó dolgokat felsorolni. Az emberek az egész világon maszkokban járnak, korlátozásokat, kijárási tilalmakat élnek meg. A maszkokkal legfőbb ismérvüket, az arcukat, ezzel identitásukat veszítik el, hogy olyan egyformák legyenek, mint a birkák, hogy azután mindenre rábégessenek. A kijárási tilalmak idején pedig ki tudja, hogy mik zajlanak, milyen manipulációk folynak? Ugyanakkor ezen el is gondolkozhatunk, és pont arra jöhetünk rá, hogy lélekben mindannyian egyformán értékesek vagyunk, tehát nincs jogunk minősíteni vagy kirekeszteni másokat azért, mert mást gondolnak vagy nem átlagosan élik az életüket.

Aki pedig tagadja, hogy ez a vírus semmivel sem több mint egy influenza vírus hatása, azokra boszorkányüldözés vár, egyszerűen „vírustagadóknak” nevezik őket, és mindenféle koholt vádak alapján lejáratni, elnémítani, sőt bezárni igyekeznek őket. Mert ők már felébredtek és rájöttek arra, hogy nem ez a vírus öl, hanem a félelem, a rettegés amiért minden nap, mindent elkövetnek, hogy benne tartsák az embereket. Mert egy olyan kérdést kezelnek egyoldalúan, amin az orvostársadalom, vagyis a szakemberek is vitatkoznak, nem értenek egyet.
De hát érthető, hiszen akik félnek és rettegésben élnek, azokat könnyű irányítani, kényük – kedvük szerint manipulálni, céljaikra felhasználni. Ezért a legjobb, amit tehettek, ebben a vírusos időszakban, hogy egyáltalán nem féltek, nem estek pánikba – még akkor sem, ha történetesen elkapjátok. Maradjatok nyugodtan, és a lélegzetetekre koncentrálva igyekezzetek meditálni. Megelőzésképpen pedig szedjetek sok C és D vitamint, ezzel támogatva immunrendszereteket.

szaturnusz2Ennyi bevezető után nézzük meg, hogy mit várhatunk a 2021-es évtől?

I./ Nos, a hagyományok szerint a 2021-es év, a Szaturnusz éve. Igaz, ez hivatalosan csak március 20-án jön el, ami nem egyezik meg a naptári évvel. A Szaturnusz éve, ha ellenállunk a sors akaratának, akkor nehezebben élhető meg, tudatosan és elsősorban kötelességeinkkel kell foglalkoznunk, és felelősségtudatunkra kell koncentrálnunk.
Ki kell jelölni határainkat, saját korlátainkat, ha nem akarjuk, hogy a sors mutassa meg azokat számunkra. A Szaturnusz folyamatosan kötelességtudatunkra, felelősség érzetünkre, lelkiismeretünkre hat, így aztán tudattalanul is emlékeztet minket szüleink és az iskola által belénk nevelt mintákra.
Mégis, ha az életet túlságosan „komolyan” vesszük, azzal saját életerőnket apasztjuk el, magunk gátjává válunk. Legyünk kísérletezőek, játékosak, és nyitottak!

jupiter_kicsiII./ A lassabb járású bolygók jegyváltásai mindig nagy jelentőséggel bírnak, így nézzük meg ezt:
Ezen jegyváltások nagy hatással vannak életünkre, ezért fontos megvizsgálni ezeket. A Marsig viszonylag gyorsabb a planéták mozgása, ezeknek maximum néhány napig van hatásuk, ezért ezeket most nem tárgyaljuk, hanem a havi horoszkópokban találkozhattok velük.
2021-ben csak egy lassabb járású bolygónak lesz jegyváltása, mégpedig a Jupiternek.
2021.05.14-én a Vízöntő jegyéből átlép a Halak jegyébe, 2021.07.28-án visszalép a Vízöntőbe, majd 2021.12.29-én újra belép a Halakba. A Jupiter a Vízöntőben abban segít, hogy nagy változásokat tegyünk az életünkben, megújítsuk életünket, higgyünk, bízzunk magunkban, lépéseinkben.
A Jupiter a Halak jegyében, érzékenységünket növeli, rendkívüli megérzések, intuíciók jöhetnek, spirituális látásmódunk fejlődik, kifejezetten hasznos lehet, ha ilyen dolgokkal foglalkozunk, pl. Symbolon kártya, cigány kártya, tarot kártya, asztrológia stb.

3./ Nagyon fontos, hogy megnézzük az év során az úgynevezett lassabb járású bolygók egymással alkotott kapcsolatait, mert ezek meghatározó jelentőséggel vannak az életünkre. Valójában ezek a planéták nem haladnak lassan, csak a Földtől való óriási távolságuk következtében érzékeljük vánszorgónak a mozgásukat. És éppen e látszólagosan lassú mozgásuk miatt óriási hatással vannak az életünkre, hiszen az elfoglalt helyzetüket nagyon lassan változtatják.

jupiter_szaturnusz– Az első és legfontosabb, a Jupiter és a Szaturnusz együttállása, amelynek 2020. december 21-én volt a pontos időpontja, és olyan 2021. február végéig áll fenn, egyre gyengülő formában. A két energia együtt állasban, első látásra akadályozza egymást, de mint azt már megírtam külön cikkemben, a Jupiter a Vízöntőben az új látásmódba vetett hitünket, bizalmunkat, a megújulást célozza meg, míg a Szaturnusz az ebbe, és az ebből adódó lépésekben megmutatkozó kitartásunkat, kötelesség tudatunkat készteti erősebb működésre.
Így tulajdonképpen segítenek minket, bár ez a segítség tűnhet nekünk éppenséggel akadálynak is. De ha a felbukkanó nehézségeket mélyebben megnézzük, látjuk, hogy sorsnak szándéka van velünk, mégpedig valamerre kifejezetten terelgetni akar bennünket, és akkor járunk jól, ha ezt az utat elfogadjuk, és ezen megyünk tovább.
Nem véletlenül hívják e két bolygót a klasszikus asztrológiában sors bolygóknak.
Ez az állás még annyival cifrázódik az új évbe lépéskor, hogy a két bolygóhoz egy nehéz fényszöggel – kvadrát 90 fok – csatlakozik két planéta együtt állásban, az Uránusz és a Mars.
A Mars és az Uránusz együttállása egyébként is nagy bajkeverőnek számít, hát még igy a Jupiter, Szaturnusz együtt állással kvadrátban. Legyünk óvatosak, különösen figyeljünk a közlekedési és háztartási balesetek lehetőségeire, és valahogyan vezessük le az energiát, valamilyen szokatlan, különleges tevékenységgel, amit nem csinálunk minden nap, de lehetőleg ne tartalmazzon veszély forrásokat.
A Mars – lévén gyorsabb mozgású bolygó – január végén száll ki e négyes játékából.

uranusz– A második ilyen hatás is nagyon nagy jelentőséggel bír, hiszen nagyjából egész éven át fennáll, hol erősödő, hol gyengülő formában. Ez pedig a Szaturnusz és az Uránusz kvadrátja, amely tulajdonképpen egy 90 fokos fényszög, mely az asztrológiában az egyik legnehezebb állásnak tekinthető. A problémát az okozza, hogy mindkét bolygó mást akar, így akadályozzák egymás működését.
A Szaturnusz olyan a Vízöntő jegyében, mintha egy, a rendet, fegyelmet legfontosabbnak tartó személy, a bolondok városában csöppent volna, ahol szinte mindenki azt csinál, amihez éppen kedve van. Olyan ötletszerűen viselkednek a lakók. Emberünk ezt természetesen nem nézi jó szemmel, és mindent elkövet, hogy megregulázza a helyieket, de ez csekély sikerrel jár, hiszen egy egyész várossal nem bír, akik más szabályrendszer szerint működnek. De azért próbálkozik, nagy elszántsággal.
Az Uránusz pedig olyan a Bikában, mintha egy felforgató elem jutott volna egy olyan városban, ahol mindenki a nyugalmat, békességet, kiszámíthatóságot keresi. Természetesen ez az emberünk is mindent megtesz, hogy megzavarja a nyugalmukat, lármát csapjon, és ez helyenként sikerül is neki, de azért a többség igyekszik minden körülmények között, megőrizni az idilli csendet.
Ez a két szereplő nincsen jóban egymással, hiszen mást akarnak, más a habitusuk, és egyik sem a neki megfelelő terepen jár. Ha valamennyire kompromisszumot tudnak kötni, az általuk járt város lakóival, akkor elképzelhető, hogy csökken az intenzitásuk, és egymással is dűlőre tudnak jutni, de barátok azért akkor sem lesznek.
Kettejük ellentéte egész évben fennáll, talán csak augusztus végétől, október végéig lesz kevésbé érzékelhető. Viszont pontos lesz a fényszögük a következő dátumokban:
2021.02.18.
2021.06.15.
2021.12.24.
Az első dátumkor felveti a kettejük közötti problémát, a második időpontban kiélezi a feszültséget, a harmadik alkalommal pedig elrendeződik valahogyan a kettejük közötti probléma.
Ebből az állásból én azt gondolom, hogy egész évben folyamatosan megy majd, ez a húzd meg – ereszd meg, amit a világban és országunkban egyaránt érezhetünk. Legtöbbször a vírusra, és különböző mutációira hivatkozva szabnak határokat, korlátozásokat részünkre, de elképzelhető más hivatkozási alap is, mert ez sajnos végső soron politika.

Pluto– A harmadik ilyen bolygókapcsolat a Neptunusz és a Plútó jó fényszögkapcsolata lesz, melyek 2021. május közepétől, 2021. 12. hó közepéig kapcsolódnak egymáshoz egy szextillel.
Ez egy 60 fokos fényszög, mely az asztrológiában jó fényszögnek számít, de, hogy életünkben is kihozzuk belőle a jót, azért tennünk kell, nem jön magától. Ez a két Földtől legtávolabb található planéta, tehát ez a fényszögkapcsolat tartósan fennáll.
Erősen tudatalatti tartalmakat jelenítenek meg, míg a Neptunusz a ködösséget, álmokat, vágyakat, áldozatvállalást, lemondásokat jelképez, addig a Plútó, hatalmat, pénzt, szexualitást, vagy éppen a kísértéseket, csábításokat jelölheti.
A két égitest szextijéből, talán a gyógyászatban lehet kihozni a legjobbakat, mint természetgyógyászat, energia gyógyászat, illetve spiritualitásban, mint érzéken kívüli érzékelések. Az érzékenységet rendkívül megnöveli ez az állás, főleg, ha tudatosan használjuk.

Lassú járású bolygóknak egymás közötti fényszögkapcsolata 2021-ben már nem lesz több.

Retrograde4./ Ezek után nézzük meg, mely bolygóknak lesznek, látszólagosan hátráló mozgást végző szakaszai (retrográd) 2021-ben. Ezek azért jelentősek, mert ezekben az időszakokban, a bolygók nem „rendeltetészerűen” működnek. Rengeteg energia van bennük, de inkább befelé élik meg, vagyis nem jön ki belőlük. Hatásukra az ember is befelé él, vagyis nehezen nyilvánítja ki, a mindennapok során, a bolygónak megfelelő energiákat. Hatásuk azért nem annyira feltűnő, mivel minden évben vannak ilyen hátráló szakaszok, amikhez az ember szép lassan hozzászokik. Vagyis megijedni nem kell ezektől az időszakoktól, de megérthetjük, hogy ilyenkor miért mennek nehezebben a dolgaink.
Nézzük a konkrét időszakokat:

A Merkúr bolygó retrográd időszakai:
2021.01.31 – 02.21. Vízöntő jegyében
2021.05.30 – 06.23. Ikrek jegyében
2021.09.27 – 10.19. Mérleg jegyében
Logikus működésünkben tapasztalhatunk problémákat, megmakacsolhatják magukat telekommunikációs eszközeink, és a szerződéskötéseket is kerüljük, vagy ha muszáj, akkor alaposan nézessük át szakemberrel.

A Vénusz bolygó retrográd időszaka:
2021.12.19 – 2022. január végéig a Bak jegyében
A kapcsolatteremtésben, a társasági életünkben, anyagiakban, az örömérzetünkben tapasztalhatunk problémákat. Tudatos odafigyeléssel, elköteleződéssel és felelősségvállalással tudjuk a hatását jól megélni.

A Jupiter hátráló időszaka:
2021.06.21 – 10.17.
Igazságszolgáltatással, hivatalokkal gyűlhet meg a bajunk, hitünket veszíthetjük, külfölddel kapcsolatos problémák merülhetnek fel, de legalábbis nehézséget érezhetünk ezeken a területeken.

A Szaturnusz hátráló időszaka:
2021.05.23 – 10.10.
Könnyebben találkozhatunk akadályokkal, merevséggel, hajlíthatatlansággal. Idősebb hozzátartozóink okozhatnak gondokat, felelősséget kell vállalni dolgainkért.

Az Uránusz retrográd időszaka:
2021.01.01 – 01.13.
2021.08.20. – 2022. január közepéig
Korlátozásokat élhetünk meg, nehezebbé válik az új dolgok felé menni, bezártság érzésének lehetősége.

Neptunusz retrográd időszaka:
2021.06.26. – 12.01.
Homályos, ködös történések, érzések, különböző függőségek lehetősége, talajvesztettség érzése. Az önként vállalt áldozattal, spirituális hozzáállással enyhíthetjük a hatását.

Plútó hátráló mozgása:
2021.04.28 – 10.18
Tudattalanból erősebben kerülhetnek felszínre a még megoldatlan problémák, elfojtások. Nehezebb energiák megjelenése, hangulati mélypontok megélése, erőszakos tettek erősödése, pesszimizmus. Tudatosan figyeljétek a megjelenő problémákat és tegyetek a megoldásáért.

holdfázisokEzek voltak 2021-es év legjellemzőbb hatásai. A kisebb, gyors járású égitestek által létrehozott gyorsan lezajló hatásokról most nem írok, ezekről havi horoszkópjainkban, illetve Hold horoszkópjainkban olvashattok majd részletesebben.
Figyeljétek és olvassátok rendszeresen facebook oldalunkat, illetve web lapunkat!

Nagyon szép új esztendőt kívánunk nektek, ami csak úgy lesz lehetséges, ha igyekeztek minél többet a jelenben lenni és tudatosan figyelni testetekre, gondolataitokra, érzelmeitekre, cselekedeteitekre. Legyetek minél többet az „itt és mostban”!

 

Sebestyén Attila
Sebestyén Attila
asztrológus
06/30-4515002
astroattila@gmail.com

Tetszik az oldal? Oszd meg másokkal is!

Minden vélemény számít!