2016. a Mars éve! – Itt az ideje a cselekvésnek, vedd kezedbe sorsod irányítását!

2016_asztrolougia_a_fokep_okok

A 2016. évről elmondható, hogy az asztrológia hagyományos számításai szerint, a Mars bolygó éve lesz. Ez azonban csak 2016. Március 21-től lesz igaz, addig még a Jupiter éve tart.

A Mars legfontosabb jellemzői: férfierő, önérvényesítés, harc, küzdelem, háború, versengés, elsőségre törekvés.

Ebből adódóan sok küzdelemre, harcra és nyilvánvalóan a világban is sok háborúskodásra számíthatunk. Itt nagyon fontos felhívnom a figyelmet az egyéni felelősségünkre, miszerint egyre jobban hallatszanak azok a hangok, melyek a III. Világháborút emlegetik.
Sajnos már, iskolákból, tanárok szájából is hallottam ezt. Ők valószínűleg nem tudják, – mivel többségében egyáltalán nem gondolkodnak spirituális módon – hogy félelmeikkel, negatív elvárásaikkal pontosan azt vonzhatják be, amitől a legjobban rettegnek.
Ezért nagyon fontos, hogy ne az ostobaságot szajkózzuk, hanem pozitív elvárásaink legyenek, és ennek érdekében imádságokat, mantrákat mondjunk, és a békén, feltétel nélküli szereteten meditáljunk. Ezzel láthatatlan módon, de mégis hatunk a sorsra, és ha elég sokan tesszük ezt, akkor érzékelhető változást tudunk elérni a világban.
A fentebb leírtak miatt, ügyeljünk arra, hogy figyelmünket, gondolatainkat mire irányítjuk.

Ezek után nézzük a lényegesebb hatásokat, negyed éves bontásban.
De még mielőtt ebbe belekezdenék egy kis asztrológiai továbbképzés, ami a további értelmezéshez nélkülözhetetlen a laikus olvasóknak. Nem kell megijedni, a lehető legegyszerűbben fogalmazom meg a dolgokat.

Ahol sextilt, vagy trigont említek, az a bolygók kedvező kapcsolódását jelenti, és harmonikus hatást hoz életünkbe, viszont ahol kvadrátot, kvinkunxot, vagy szembenállást, ott akadályokra, nehézségekre számíthatunk. És még egy fontos fogalom: ahol a bolygók látszólagos hátráló mozgásáról írok, az mindig nehezebb időszakot jelöl.

2016 első negyedév
Január elejének fontos hatása, hogy a Mars a Skorpió jegyébe lép. Ebben a jegyben nagyon jól érzi magát a bolygó, teljes erejében pompázik. Az energiája azonban nem a nyílt küzdelmeket támogatja, hanem inkább a taktikai harcra ösztönöz, rosszabb esetben a manipulatív lépésekre. Március 07-től fog a Mars bolygó tovább lépni a Nyilas jegyébe, ahol a hittel teljes lépésekre ösztönöz majd bennünket.

Másik fontos hatás ebben az időszakban, hogy a Merkúr látszólagos hátráló mozgásba kezd, szerencsére csak rövid ideig, Január 5-től, 26-ig. Ez idő alatt nehezebben mennek a logikát igénylő dolgok, a kommunikációval és a közlekedéssel is problémánk lehet. Legjobb, ha nem írunk alá szerződéseket ebben az időszakban és odafigyelünk műszaki cikkeink karbantartására.

Ezzel párhuzamosan, a Jupiter is hátrálni kezd, egészen Május 10–ig, ami az életünkbe jogi nehézségeket hozhat, továbbá a politikai hatások is jobban ránk nehezednek. A külfölddel kapcsolatos terveinket sem viszi előre ez az időszak.

A harmadik lényeges hatás, szintén Január elejétől, (egészen Április végéig), hogy a Szaturnusz trigonba kerül az Uránusszal, ami segíti eredeti ötleteink kitartó megvalósítását. Legyen az bármilyen különös, most érdemes belevágni a terv realizálásba.

Február közepétől a következő 3 bolygó állás, további befolyással lesz életünkre:
A Jupiter trigonba kerül a Plútóval, (Július végéig) ami kedvez nagyszabású terveinknek, elképzeléseinknek. Hatalmas szellemi energiát kapunk, amit felhasználhatunk kedvezően is, de könnyen tévutakra is csábíthat. Különösen figyeljünk azokra a lehetőségekre, melyek „túl szépek ahhoz, hogy igazak legyenek”, ezekért később keserves árat fizethetünk.

Ugyancsak a Jupiter kvinkunxba kerül az Uránusszal, szerencsére csak kb. egy hónapig, ami főleg jogi ügyekben és anyagi kérdésekben hoz váratlan kellemetlenséget, bonyodalmat. Egészségügyi problémák is előtérbe kerülhetnek, leginkább az idegrendszer, és a méregtelenítő szervek veszélyeztetettek.

És még nincs vége a Jupiter ügyeinek. A Szaturnusszal is kvadrátba kerül, sajnos tartósabb időszakra, egészen Június végéig. A két sorsbolygó egymást fogja akadályozni, ezért sokszor úgy érezzük, hogy a sors úgy rángat, ahogyan csak akar. Egyik nehézségből épphogy, kilábalunk, már jön a másik. Fontos, hogy a problémák ellenére, ne veszítsük el a hitünket, tegyük meg azokat a dolgokat, amik valóban a mieink, de ne vegyük át mások terheit.

Az egész első negyed évre vonatkozó hatás, az Uránusz és Plútó kvadrátja. Mivel mindkét bolygó lassú járású, a hatásuk éveken keresztül érzékelhető. Ennek az állásnak a nehezén már túl vagyunk, jól megismertük, és tudjuk, hogy miben nyilvánul meg. A régihez való ragaszkodás, és az új, a változás felé haladás vívódásáról. Merjük bevállalni a haladást, azaz az új dolgokat életünkben.

2016. második negyedév
Ha a második negyedévről beszélünk, akkor mindenképpen meg kell említenünk a tavaszt. Ez az évszak általában berobban, de most az energiák sokkal visszafogottabb indítást mutatnak, mivel nagyon sok bolygó végez ebben az időszakban látszólagos hátrafelé mozgást. Ezek pedig fékező hatással bírnak, vagyis a tavasz nehezen jön el. Nem csodálkoznék, ha ez az időjárás terén is így lenne.
Hogy igazoljam az előzőekben mondottakat, most felsorolom, hogy mely bolygók hátrálnak ebben az időszakban:

A Jupiternek és a Szaturnusznak még tart az előző negyed évben megkezdett visszafelé mozgása. (Igaz az előbbinek csak Május 10-ig, az utóbbi pedig csak Március 25-én kezdte el azt a irányváltást.)
Ezekhez jön még a Merkúr (Április 29 – Május 23 között), a Mars (Április 07-től) a Neptunusz (Június 14-től), a Plútó (Április 18-tól) akadályozó hatása.
Látható tehát, hogy a második negyed év, életünk szinte minden terültén lelassít, fékez bennünket, a pezsdítő tavasz ellenére nem nagyon érdemes belevágni új dolgokba, kivéve ha nagyon elszántak, és kitartóak vagyunk. Érdemes figyelni, hogy az új dolgok közül mi az, amiben tudunk lépéseket tenni (ezeket kell tovább folytatni) és mi az, aminél állandóan falakba ütközünk (ezt el kell engedni, nem a mi utunk).

Folytatódnak az első negyedévben már megismert, (ott részletezett) hatások, mint:
Jupiter – Uránusz trigon (csak Április végéig)
Uránusz – Plútó kvadrát (Május végéig lesz érzékelhetőbb a hatása)
Jupiter – Szaturnusz kvadrát (Június végéig)
Jupiter – Plútó trigon (végig az időszakban)

A már megismert bolygóállásokhoz újabb is csatlakozik, melyeknek nagyon erősen érzékelhető hatása lesz életünkben:
A Jupiter és a Neptunusz szembenállásba kerül (már Március közepétől, egészen Július közepéig). E két bolygó, jelképiségében igen hasonló, szembenállásuk mégis sok problémát hozhat, leginkább azért, mert labilissá válunk. Csalódásokat, meg nem értettséget élhetünk át, könnyen becsaphatóvá válunk. Ilyenkor könnyen szenvedély betegségekbe menekülhetünk, ezért kerüljük az alkoholt, és egyéb bódító szereket. Pozitívan ezt az állást valamilyen segítő munkában élhetjük meg, esetleg művészetekben, spiritualitásban.

Az előbb említett két bolygó szembenállásához, Április közepétől, Június végéig csatlakozik a sorsbolygó, a Szaturnusz is, méghozzá úgy, hogy egy egyenlő szárú háromszöget fognak alkotni, melynek közepén a Szaturnusz lesz. Így, egy – asztrológiai szempontból – igen nehéz bolygóállás jön létre, mert mind a három bolygó energiája mást akar, egyáltalán nem harmonizálnak egymással, nagyon nehezen tudnak együttműködni. A Szaturnusz annyit tesz, hogy lehoz minket a Földre, vagyis kijózanít bennünket, ezért anyagi és lelki szempontból is lehetnek gondjaink, ami nyilvánvalóan nem esik jól. Életünkben ezt bizony érzékelni fogjuk, de ha a fentebb említett pozitív dolgokban próbáljuk megélni az időszakot, akkor egész ügyesen hasznosíthatjuk ezt az energiát.
(Egyébként ez a háromszög egy kis időre négyzetté alakul, amikor a Nap és a Vénusz is csatlakozik hozzájuk, de ez szerencsére nem tart sokáig aminek örülhetünk, mert így még tovább nehezedik az állás. Ez a hatás Május végére, Június elejére lesz jellemző, ekkor úgy érezhetjük, hogy semmi sem sikerül.)

2016. harmadik negyedév
Az előző negyedévről a következő tendenciák folytatódnak, a már említett befolyással az életünkre:

Először nézzük a látszólagos hátráló mozgásokat:
Szaturnusz Augusztus 13-ig,
Neptunusz: végig a negyedévben
Plútó: Szeptember 26 –ig.

Ezekhez még csatlakoznak a következők:
Merkúr: Augusztus 31 – Szeptember 22 között,
Uránusz: Július 30-tól, szinte év végéig, (Ez a hatás még nem volt ebben az évben, érdemes tudni, hogy visszafelé haladás során, főleg függetlenségi törekvéseinket, szabadság érzetünket, kreativitásunk kibontakoztatását akadályozza majd)

Folytatódnak továbbá a már megismert bolygó kapcsolatok, a következők szerint:
Jupiter – Plútó trigon (Július végéig)
Jupiter – Neptunusz szembenállás (Július közepéig)
Ehhez csatlakoznak még újabb hatások:
Jupiter – Uránusz kvinkunx (szerencsére csak Augusztus hónapban) ennek hatásairól az első negyed évnél olvashattok.

A Jupiter Szeptember 10-én átlép a Szűz jegyéből, a Mérleg jegyébe, ezzel kapcsolatainkat, diplomáciai és harmónia érzékünket javítva, jobban kívánjuk majd a nyilvánosságot, a népszerűséget, és keressük a társulási lehetőségeket. Fő témája azért a tartós párkapcsolat, vagyis házasságunk, élettársi viszonyaink kerülnek előtérbe.

A Mars, az év uralkodó bolygója, Szeptember 28-án átlép a Bak jegyébe, ez megfontolttá, felelősség vállalóvá teszi cselekedeteinket, lépéseinket. Számolnunk kell tetteink következményeivel, ugyanakkor kitartóvá, és körültekintővé is válunk, ezért most érdemes belefogni hosszú távú terveinkbe.

2016. negyedik negyed év
A már megkezdődött hatások, és az újabban létrejövők, a következők szerint alakulnak: (emlékeztetőül 1 – 2 szóban utánuk írom befolyásukat az életünkre)

Hátráló bolygók az utolsó negyedévben:
– Merkúr (December 19-től) negatív hatással van logikai képességeinkre, kommunikációnkra, a közlekedésünkre. Szerződéseket semmiképpen se írjunk alá.
– Uránusz (December 29-ig) visszafogott kreativitás, önállótlanság, bezártság érzet jellemzi ezt az időszakot.
– Neptunusz (November 20-ig) a gyökértelenség, csalódottság érzését hozza, ami könnyen függőségekbe való meneküléshez vezethet.

Egyéb hatások:
– Október közepétől – November elejéig létrejön a Jupiter és Neptunusz kvinkunxa, ami becsapottság, sikertelenség érzését hozhatja. Vigyáznunk kell egészségünkre is. (Nem árt megméretni vércukrunkat, mert fokozott a diabetes veszélye, de a méregtelenítő szervekre is figyeljünk.)
– Jupiter – Uránusz szembenállás, kombinálva két Plútó kvadráttal (Plútó – Uránusz, és Plútó – Jupiter) Ez a csúnya egyenlő szárú háromszög November elejétől December végéig áll fenn, melynek csúcsán a Plútó áll, ami a tévhitek melegágya lehet. a Plútó ugyanis szívesen kecsegtet minket olyan célokkal, melyek tévutakra vihetnek bennünket, és később fájdalmasan meg kell fizetnünk az árát. Tulajdonképpen ha ezeknek a megkísértéseknek ellen tudunk állni, akkor nem tud ártani nekünk a bolygóállás energiája. Persze ez nem lesz könnyű, mert a kísértés mindig édes, de legyen a jelszó: „Túl szép ahhoz, hogy igaz legyen!”
– A Mars is átlép a Vízöntő jegyébe, igaz nem túl hosszan, csak November 10-től, December 20-ig. Ez idő alatt megnőhet kalandvágyunk, utazni szeretnénk, és nagyon hatékonyak lehetünk, ha valamilyen különleges, szokatlan dologba vágunk bele.
– December 20-án a Mars átlép a Halak jegyébe, ettől kezdve már inkább csak álmodozunk a cselekvésről, de vajmi keveset teszünk a gyakorlatban. A lépéseinket legjobb, ha ekkortól a megérzéseink, intuíciónk irányítja.

Ezzel a végére is értünk a 2016-os év legfontosabb hatásainak elemzésének, és megállapíthatjuk, hogy nem lesz egy sétagalopp. De ha kellően éberek, figyelmesek, és tudatosak leszünk, akkor ez sem lesz nehezebb, mint a már mögöttünk álló évek, és most is lehetőségünk nyílik arra, hogy kihozzuk belőle a legjobbat, és változtassunk életünkön.

Mit hoz számodra 2016? – Hogyan változtasd meg életedet?

Kívánok mindenkinek Boldog Új Esztendőt!
Nézz be webáruházunkba!

Sebestyén Attila

Sebestyén Attila asztrológus
06308332245

 

 

 

 

Tetszik az oldal? Oszd meg másokkal is!

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.